Cây bình an

75,000 VNĐ

Nên tưới 2-3 lần/tuần, hoặc tưới ít mỗi ngày 1 lần và tăng lượng nước khi thấy cây úa lá

Xóa