Cây hạnh phúc

100,000 VNĐ 80,000 VNĐ

Cây Hạnh Phúc ưa ánh sáng, tuy nhiên khi đưa vào trong phòng dưới ánh sáng đèn điện có dây tóc, đèn huỳnh quang cây vẫn có thể quang hợp, sinh trưởng bình thường dưới điều hòa không khí

Nên tránh tưới quá nhiều nước, nên tưới 2-3 lần/tuần