Cây hột xoàn

65,000 VNĐ

Tưới nước 2-3 lần/1 tuần