Cây kim giao

65,000 VNĐ

Cây kim giao để bàn thường trồng chủ yếu trong râm mát, hoặc nơi có ánh sáng yếu. Ngoài ra cây có thể sống được với ánh sáng trực tiếp.

Kim giao để bàn là cây ưa ẩm thích nơi mát mẻ, vì thế cần tưới nước hằng ngày, với những cây trong nhà thì lượng nước tưới ít hơn, tạo điều kiện thoát nước tốt

Xóa