Chậu thon trụ nhỏ, màu xanh trắng hồng

22,000 VNĐ